Ervaringsonderzoek Wmo

Fijn dat u ons wilt helpen om maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Alphen aan den Rijn te verbeteren.

Denk bij maatschappelijke ondersteuning aan:

  • Huishoudelijke hulp
  • Hulpmiddelen
  • Trapliften
  • Woningaanpassingen (drempels verwijderen, lichtflitsbel, deurverbreding, etc.)
  • Vervoer (Regiotaxi)
  • Individuele begeleiding
  • Groepsbegeleiding en dagbesteding
  • Ondersteuning met Wonen
  • Opvang (dak- en/of thuisloos geraakt)

Als u een ervaring wilt delen over ondersteuning op het gebied van Ondersteuning met Wonen of Opvang, klikt u dan op de knop “Wmo vragenlijst Wonen en Opvang”. Voor het delen van een ervaring over de andere soorten ondersteuning, klik dan op de knop “Wmo vragenlijst Ondersteuning”. 

Waarom uw ervaring delen

De gemeente wil leren van uw ervaring om de ondersteuning te verbeteren. Als ontvanger van deze ondersteuning kunt u mee doen aan dit anonieme onderzoek. Het gaat over ondersteuning die u nu krijgt of die u heeft ontvangen. 

We verzamelen alle ervaringen en vragenlijsten en bekijken deze samen met een onderzoeksgroep van de gemeente, de mensen die de ondersteuning geven en mensen die de ondersteuning krijgen. Hiervan maken we elk jaar in juli een rapport, zodat goed te zien is wat er goed gaat of wat er nog zou moeten veranderen.

We hopen op veel ingevulde vragenlijsten binnen te krijgen zodat we samen stap voor stap de ondersteuning kunnen optimaliseren. U helpt dus niet alleen ons, maar ook alle ontvangers van ondersteuning, nu en in de toekomst.

Wat kunt u verwachten
We vragen u een ervaring te beschrijven en vragen daarover te beantwoorden. Heeft u de ene keer een leuke ervaring en de andere keer een minder leuke, dan vult u de vragenlijst gewoon een paar keer in.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten, dus kies een goed moment en vertel uw verhaal. Als u de vragenlijst sluit voordat u deze heeft opgeslagen, worden uw antwoorden niet bewaard. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoekers van Lorenz. Als u vragen heeft, kunt u die aan hen stellen door te mailen naar: omdatervaringtelt@lorenz.nl